Kurti Üsküp'te: Suç ve yolsuzluk çok ırklı, ülkenin her yerinde bununla savaşacağız

3 dak. Okundu

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Üsküp'teki Ekonomi Zirvesi'nde, hükümetinin yolsuzluk ve çok ırklı organize suçla mücadele ettiğini söyledi.

Kurti, Avrupa Birliği'nin dahil olmadığı Batı Balkanlar'ın hiçbir girişimini desteklemeyeceklerini de yineledi.

Bu zirvede Kurti'ye Kosova'daki istikrar hakkında da soru soruldu, bu vesileyle kuzey de dahil olmak üzere ülkenin birçok şehrinde kaçak mallara yönelik polis müdahalesini yorumladı. Mitrovica'nın kuzeyindeki durumla ilgili olarak Kurti, Sırp ve Arnavut suçluların birbirleriyle iyi işbirliği yaptığını, ancak ne olursa olsun yolsuzluk ve suçla mücadele edileceğini söyledi.

"Kurumsal istikrar ve hukukun üstünlüğü için, çok ırklı olan yolsuzluk ve organize suçla mücadele ediyoruz. Sırp suçlular ve Arnavut suçlular birbirleriyle çok iyi işbirliği yapıyorlar. Ne olursa olsun onlarla savaşmak istiyoruz ve savaşacağız. Örneğin, dün sabah Kosova'nın dört belediyesinde bir polis operasyonu varken ve bununla ilgilenenlerin hepsi Sırp'tı, hatta yargıçlar, savcılar da dahil olmak üzere polislerin çoğu. Yolsuzlukla ve organize suçla mücadeleye etnik ve siyasi bir bağlam vermenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Batı Balkanlar'ın farklı ülkeleri olarak organize suça karşı işbirliği yapmalıyız" dedi.

Balkan pazarının entegrasyonuyla ilgili olarak Kurti, bunun dört temel özgürlüğün uygulanmasıyla mümkün olduğunu söyledi.

Dört temel özgürlüğü uygulayarak, AB ile ortak bir pazara entegre olarak ve nihai bir konu olarak AB üyeliği ile ekonomilerimizi daha fazla entegre etmek mümkündür. Ancak bir sosyal demokrat olarak, kadın ve erkeğin kendi payları için çalışması, eğitilmesi ve başarılı olması için eşitliğe inanıyorum. Ancak tüm bunları birbiriyle bağlantılı olarak görmeliyiz, çünkü geçmişteki olayları görmezden gelerek ya da mevcut gerçeği görmezden gelerek ilerlemek mümkün değildir. Kurti, "Bunun yerine birlikte çalışmalı, bugün karşılaştığımız tüm zorluklarla yüzleşmek için birbirimizi kabul etmeliyiz" dedi.

Başbakan Üsküp zirvesinde de Avrupa Birliği'nin Kosova'nın kaderi ve kıtası olduğunu söylerken, AB'den kalkınma fonları talep etti.

"AB bizim kaderimiz, Avrupa ise Kosova'nın kıtasıdır. Kosova'da ekonomi şimdi çok daha iyi, ama bu yüzden eskisinden daha fazla yardıma ihtiyacımız var. Geçmişte olduğu gibi insani yardım değil, kalkınma fonları. Devlet gelirleri geçen yıla göre yüzde 30, iş cirosu yüzde 30 ve ihracat yüzde 60 arttı. 2021, ekonomik büyümeyi en az yüzde 10 olarak tahmin ettiğimiz yıl olacak” dedi.