Ortak ekonomi politikası yönergeleri ile AB Kosova

1 dak. Okundu

Kosova ve Avrupa Birliği, AB Konseyi'nin ekonomik ve mali diyaloğunun yıllık toplantısında ortak ekonomi politikası ilkelerini kabul etti. Bu, Maliye Bakanlığı tarafından "Facebook" üzerinden yapılan bir gönderiyle duyuruldu.

"Kritik özellik, mali kuralların kademeli olarak geri dönüşüdür. Artan rekabet gücü ve uzun vadeli ve kapsamlı büyüme açısından, Kosova'nın ekonomideki kayıt dışılığı ve düşük özel sektör rekabetini ele almaya devam etmesi gerekiyor. Ayrıca yenilenebilir ve enerji tasarrufu sağlayan kaynakların potansiyelini kullanmalı ve enerji piyasasını tamamen açmalıdır. Maliye Bakanlığı, "Son olarak, Kosova'nın istihdamı artırmak ve beceri uyumsuzluklarını azaltmak için eğitim sisteminin kalitesini ve önemini iyileştirmesi gerekiyor." dedi.

Bakanlığa göre, Kosova, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali bağlamında azalan ekonomik riskleri dikkatli bir şekilde hesaplamaya davet edildi.

Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Görüşmeler, kriz sonrası ekonomik toparlanmayı hızlandıracak ve sürdürülebilir makroekonomik ve maliye politikasını destekleyecek yapısal reformların etkin bir şekilde uygulanmasına odaklandı" denildi.21Medya